Přijďte stmelit kolektiv

Potřebujete zlepšit vztahy na pracovišti? Stmelit kolektiv? Skalka je ideálním místem. Přijeďte načerpat nové síly a energii. Společný výšlap do skal, potom relax ve vířivce nebo v sauně, je ideálním nástrojem pro utužení pracovních vzahů.